Classic chocolate

01-Classic_chocolate

Šifra Bar kod
0CIM19 8006536200091
Pakiranje Količina
limenka od 1 kg
8 limenki

White chocolate

02-White_chocolate

Šifra Bar kod
0CIM20 8006536201173
Pakiranje Količina
limenka od 1 kg 8 limenki