White sugar in 5 g. bag

01-White_sugar_in_5_g_bag

Šifra Bar kod
0ZUM05 8010972000016
Pakiranje Količina
kutija od 10 kg
2000 paketića

Cane sugar in 5g sachets

02-Cane_sugar_in_5g_sachets

Šifra Bar kod
0ZUM06 8010972000030
Pakiranje Količina
kutija od 5 kg 1000 paketića