Tin canister

01-Tin_canister

Šifra Bar kod
5TEP01
Pakiranje Količina
komadno
6 limenki

Cafetiere

02-Cafetiere

Šifra Bar kod
5TEP04
Pakiranje Količina
komadno pojedinačno pakiranje

Stainless steel tea measuring spoon

03-Stainless_steel_tea_measuring_spoon

Šifra Bar kod
5TEP03
Pakiranje Količina
komadno pojedinačno pakiranje

Teacups

04-Teacups

Šifra Bar kod
5TZMTE02
Pakiranje Količina
4 kom 24 šalice

Teacups

05-Teacups

Šifra Bar kod
5TZMTE03
Pakiranje Količina
4 kom 24 šalice

06

Šifra Bar kod
5TEP07
Pakiranje Količina

07

Šifra Bar kod
5TEP06
Pakiranje Količina

50 x 50 cm tea squares

08-50x50_cm_tea_squares

Šifra Bar kod
5PUQTE3
Pakiranje Količina
Fotografija u forex pločama veličine 50 x 50 cm – 3 predmeta pojedinačno pakiranje

Tea leaf menu

09-Tea_leaf_menu

Šifra Bar kod
5PUMMEN11
Pakiranje Količina
Menu za čaj u rinfuzi – 10 okusa pojedinačno pakiranje

Tea bag menu

10-Tea_bag_menu

Šifra Bar kod
5PUMMEN10
Pakiranje Količina
Menu za čaj u filter vrećicama – 24 okusa pojedinačno pakiranje

Wonders of tea totem display

11-Wonders_of_tea_totem_display

Šifra Bar kod
5PUETE8
Pakiranje Količina
Stalci za reklamni materijal sa džepovima za prospekte i brošure sa obje strane stalka pojedinačno pakiranje

Wonders of tea brochure display

12-Wonders_of_tea_brochure_display

Šifra Bar kod
5PUMBTE1
Pakiranje Količina
pojedinačno pakiranje

The tea of wonders fairy tale booklets

13-The_tea_of_wonders_fairy_tale_booklets

Šifra Bar kod
5PUMLITE1
Pakiranje Količina
 3 knjižice na taljanskom, 3 knjižice na engleskom jeziku pojedinačno pakiranje

Wonders of tea rotair

14-Wonders_of_tea_rotair

Šifra Bar kod
5PUTE4
Pakiranje Količina
pojedinačno pakiranje