03_Vrijednost

Poslovanje lokala je iznad svega

Vlasnik je prva i jedina kontakt osoba Manuel Caffè-a. Sa njim se uspostavlja ekskluzivan odnos koji se ne tiče samo isporuke. Tvrtka je razvila kompletnu uslugu koja pomaže operatorima prilikom upravljanja lokalom. Tehničko i menadžersko usavršavanje, reklama i „know-how“ visokog nivoa, ekonomska prednost i podrška u poslovima: na taj način tvrtka Manuel Caffè postaje pravi stvaralac biznisa i vjerni partner.